درمون چیست

درمون یک سرویس اعلام هزینه درمانی برای بیمه شدگان بیمه درمانی تکمیلی می باشد که هدف آن پرداخت هزینه در کوتاه ترین زمان با شفافیت کامل است. این سرویس به صورت اپلیکیشن یا وب اپ در اختیار بیمه شده قرار می گیرد تا هزینه های درمانی خود را ثبت نماید. سپس برای کارشناس بیمه پنل تحت وب فراهم می شود تا هزینه ها را کارشناسی کرده و پرداخت نماید. علاوه بر این، امکان دسترسی به مراکز درمانی طرف قرارداد، اطلاع از سقف باقیمانده تعهدات و ارتباط مستقیم با شرکت بیمه برای بیمه شدگان فراهم شده است