درمون چیست؟

درمون یک سرویس اعلام هزینه درمانی برای بیمه شدگان بیمه درمانی تکمیلی می باشد که هدف آن پرداخت هزینه در کوتاه ترین زمان با شفافیت کامل است. این سرویس به صورت اپلیکیشن یا وب اپ در اختیار بیمه شده قرار می گیرد تا هزینه های درمانی خود را ثبت نماید. سپس برای کارشناس بیمه پنل تحت وب فراهم می شود تا هزینه ها را کارشناسی کرده و پرداخت نماید. علاوه بر این، امکان دسترسی به مراکز درمانی طرف قرارداد، اطلاع از سقف باقیمانده تعهدات و ارتباط مستقیم با شرکت بیمه برای بیمه شدگان فراهم شده است

دریــــافـــت درمــــون

ارزش های سیستم

ارزشهای سیستم برای بیمه شده ها

 • ثبت و پیگیری خسارت با موبایل
 • بی نیازی از مراجعه به دفتر بیمه
 • کاهش مدت رسیدگی به پرونده
 • صدور بیمه نامه آنلاین
 • شفافیت در پرداخت خسارت
 • ارزشهای سیستم برای شرکت بیمه
 • بایگانی هوشمند مدارک پزشکی
 • جلوگیری از خطا و تخلفات در پرداخت
 • ارائه گزارش های آماری متنوع
 • افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به خسارات
 • کاهش چشمگیر مراجعات حضوری

ارزشها برای شرکت ارزیابی

 • امکان ارزیابی غیر حضوری
 • کنترل هوشمند تعهدات بیمه
 • گزارش کامل وضعیت پرونده ها
 • کاهش حجم پرونده های کاغذی

ارزش ها برای سازمانهای بیمه گر

 • پرداخت به موقع خسارت
 • شفافیت درحق بیمه پرداختی
 • گزارش جامع از بیمه شده های سازمان
 • ثبت نام آنلابن اعضای سازمان
دریافت درمون

دریــــافـــت درمــــون

0
تعداد کل بیمه شده ها
0
تعداد سازمان های طرف قرارداد
0
تعداد کل هزینه های ثبت شده
0
تعداد بیمه نامه ها
مشتریان درمون